99654lo

חברת "מעוף הנדסה" מספקת מגוון שרותי ניהול והנדסת פרויקטים, תכנון, פיקוח הקמה בתעשייה. "מעוף הנדסה" קבע לעצמה בקווי מנחה את זמינות ואיכות השרות ללקוחותיה כערך עליון.

החברה מתמחה ב:

 • תכנון וניהול פרויקטים הנדסיים מולטי דיסציפלינריים (הנדסת תהליך, הנדסה אזרחית, צנרת, חשמל,  מכשור ובקרה)
 • ייעוץ, תכנון וליווי הסבות גז למתקנים.
 • תכנון ופיקוח חשמל, מכשור ובקרה תעשייתיים.
 • ייעוץ ותכנון מערכות עתירות אנרגיה : תהליכי ייבוש , סינון, ניפוי, קיטור, דוודים ובעירה.

מערכות טכנולוגיות:

 • מערכות כריזה ואינטרקום.
 • מערכות ביטחון ובטיחות, טלוויזיות במעגל סגור.
 • מערכות זיהוי, דימוי וכניסה למתחמים ומפעלים.

ענפי פעילות עיקריים:

 • כימיה/תעשייה תהליכית
 • גז
 • פרמצבטיקה
 • מזון
 • מערכות עתירות אנרגיה
 • תעשייה כבדה
 • מים וביוב
 • ציבורי

אות מצוינות לניהול תעשייה 2016
1 (002) 27-11-17