99654lo

חברת "מעוף הנדסה" קיבלה אות מצוינות לניהול תעשייה בדרום לשנת 2016. החברה מספקת שרותי ניהול והנדסת פרויקטים, תכנון, פיקוח הקמה בתעשייה. "מעוף הנדסה" קבע לעצמה בקווי מנחה את זמינות ואיכות השרות ללקוחותיה כערך עליון.

1 (002) 27-11-17

תמונה 138